Uvjeti za upis

  • Za svaku od kategorija prilikom upisa vam je neophodna važeća osobna isprava (osobna iskaznica ili putovnica) i liječničko uvjerenje.

  • Liječničko uvjerenje čete dobiti nakon izvršenog liječničkog pregleda u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja djelatnost medicine rada. Važno je napomenuti da prije odlaska u ustanovu u kojoj čete obaviti liječnički pregled trebate kod svog obiteljskog liječnika tražiti prijepis kartona koji će te imati sa sobom kod liječničkog pregleda.

  • Ovisno o tome koju kategoriju namjeravate upisati, različita je i dobna granica za upis i to za:

  • A1 kategorija - pravo upisa u autoškolu stječete sa navršenih 15 i pol godina, dok pravo pristupanja ispitu iz vožnje imate sa 16 godina;

  • A2 kategorija - kandidat može sa navršenih 17 i pol godina započeti sa obukom, a pravo za pristupanje ispitu iz vožnje, sa navršenih 18 godina;

  • A kategorija - polaznici ove kategorije moraju imati navršene 24 godine;

  • B kategorija - pravo za upis u autoškolu stječete sa 17 i pol godina, a pravo pristupanja ispitu iz vožnje sa navršenih 18 godina.